Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Certificate de calitate

 

 • Spitalul Clinic de Recuperare Iași a implementat și menținut un sistem de management al calității relevant pentruservicii de imagistică medicală  incluzând radiologie și ecografie (Certificat  GL Systems nr. QS – 5334 HH care atestă evaluarea și îndeplinirea cerințelor standardului ISO 9001: 2008).
  Descărcați: Certificatul GL Systems
 • Spitalul Clinic de Recuperare Iași a implementat și menține un sistem de management al calității pentru activități de achiziții pentru desfășurarea procesului de asistență spitalicească conform cerințelor din standardul ISO 9001:2001 (Certificat CertRom nr. 1410/30.05.2008).
  Descărcați: Certificatul CertRom
 • Spitalul Clinic de Recuperare Iași a stabilit și implementat un sistem de management al calității în conformitate cu standardul ISO 9001:2008 pentru următoarele servicii medicale spitalicești: reumatologie, servicii medicale recuperare, medicină fizică și balneologie, ortopedie și traumatologie, servicii de recuperare medicală – cardiovasculară, respiratorie, neurologie, neuromotorie, ORL, audiologie, medicina muncii, servicii medicale spitalizare de zi (certificat QS Cert nr. Q – 5186/11 din 16.02.2011).
  Descărcați: Certificatul QS Cert
 • Autorizatia de functionare - Farmacia de circuit inchis in structura Spitalului Clinic de Recuperare Iasi.
  Descărcați: Autorizatia de functionare
 • Certificat de acreditare - Spitalul Clinic de Recuperare Iasi.
  Descărcați: Certificat de acreditare
 • Autorizatie : Pentru efectuarea de studii clinice in domeniul  medicamentului.
  Descarcati: Autorizatia pentru efectuarea de studii clinice in domeniul medicamentului
 • Autorizatie : Pentru detinerea si utilizarea de produse si substante toxice de catre persoane juridice.
  Descarcati: Autorizatia pentru detinere si utilizarea de produse si substante toxice

 

(0 votes)5017 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie