Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Selectati

Cercetare

 

RAPORT DE AUTOEVALUARE

1. Datele de autentificare ale unitatii de cercetare-dezvoltare:

 • Denumirea: Nucleu de cercetare stiintifica - Clinica Reumatologie, Spitalul Clinic de Recuperare, Iasi
 • Statutul juridic: Spitalul Clinic de Recuperare, Iasi
 • Actul de infiintare: XVID3476/17.09.1996
 • Numar de inregistrare in Registrul Potentialilor Contractori: 1808/ 12 sept 2007
 • Director general/ director: Sef Nucleu Cercetare - Prof. Univ. Dr. Rodica Chirieac; Manager Spital Clinic de Recuperare - Dr. Cristina Elena Dobre
 • Adresa: str P.Halipa nr. 14, Iasi, 700614
 • Tel/fax: Tel spital: 0232 266 044; fax spital: 0232252030; telefon/fax clinica reumatologie - 0232 244 288;
 • Email/Web: Email: sp_recuperare@hih.ro, chiriac01ro@yahoo.com; Web: http://www.scr.ro

2. Domeniul de specialitate

2.1. Conform clasificarii UNESCO: 32
2.2. Conform clasificarii CAEN: 8511

3. Starea unitatii de cercetare-dezvoltare

3.1. Misiunea unitatii de cercetare-dezvoltare, directiile de cercetare, dezvoltare, inovare (maxim 1000 caractere):
 • dezvoltarea infrastructurii si resurselor umane in cercetarea stiintifica in lupus si bolile autoimune inrudite;
 • extinderea cercetarii fundametale si clinice - identificarea noi markeri screening, diagnostic, monitorizare, tratament; testarea si validarea nationala
 • cresterea potentialului de efectuare studii clinice internationale
 • asigurarea (prin dezvoltarea cercetarii aplicative) coordonarii si monitorizarii multidisciplinare a patologiei autoimune
 • realizarea unui registru national de boli autoimune, inexistent actualmente in tara
 • promovarea si asistarea training-ul medicilor si cercetatorilor in diagnosticul si monitorizarea LES si maladiilor autoimune inrudite;
 • punct regional de referinta, de contact/diseminare de informatii in domeniul tehnicilor moderne de diagnostic si terapie a acestei patologii, impactul imediat fiind cresterea calitatii actului medical si amelioarea indicatorilor de morbiditate si mortalitate
3.2 Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare si gradul de recunoastere a acestora (maxim 1000 caractere):
 • 65 lucrari publicate in extenso reviste CNCSIS, 11 reviste din strainatate; 155 lucrari publicate in rezumat in reviste din tara/strainatate; 175 lucrari comunicate la congrese din tara/strainatate (EULAR, APLAR, IOF); 7 carti stiintifice publicate edituri CNCSIS; 28 citari
 • Premiul de Excelenta in Reumatologie 2005 (prof dr. Rodica Chirieac)
 • Membru permanent, reprezentant al Romaniei in comitetul EULAR (European League Against Rheumatism) - Standing Committee for Investigative Rheumatology (SCIR) (din 2004);
 • partener in 17 studii clinice multicentrice randomizate faza II-IV (Contracte de cercetare internationale finantate din fonduri private)
 • Platforma de Cercetari fiziofarmacologice si clinice asupra mecanismelor durerii non-oncologice si oncologice; Cod CNCSIS nr 68; Contract nr 11 din 15.09.2006
 • Infiintarea Centrului de Algeziologie Clinica (2002)
3.3. Situatia financiara - fara datorii la bugetul de stat

4. Criterii de performanta

4.1. Lucrari stiintifice/ tehnice publicate in reviste de specialitate cotate ISI*4)
4.1.1. Numar de lucrari stiintifice x30 = 120 puncte
4.1.2. Punctaj cumulat ISI*5) x5 = (1.97+2.437+7x5.767) x5 = 82.29 puncte
4.1.3. Numar de citari in reviste de specialitate cotate ISI *6) x5 = 10 puncte

Lista lucrarilor si citarilor grupate pe ani se atasaza ca Anexa nr. 4.1.

 

Total punctaj cap 4.1. = 212.29 puncte

4.2. Brevete de inventie

Total punctaj cap 4.2. = 0

4.3. Produse si tehnologii rezultate din activitati de cercetare bazate pe brevete, omologari sau inovatii proprii. Studii prospective si tehnologice si servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar
4.3.1. numar de produse, tehnologii, studii, servicii x 20 = 0

Total punctaj cap 4.3. = 0

Total punctaj cap 4 = 212.29 puncte

5. Criterii secundare de performanta

5.l. Lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate *8) fara cotatie ISI
5.1.1. Numar de lucrari x 5 = 90 puncte (Lista lucrarilor grupate anexa 5.1.)

Total punctaj cap 5.1 = 90 puncte

5.2. Lucrari stiintifice prezentate la conferinte internationale cu comitet de program
5.2.1. Numar de comunicari prezentate x 5 =2 x 5 = 0 puncte (Lista lucrarilor grupate anexa 5.2.)

Total punctaj cap 5.2. = 0 puncte

5.3. Modele fizice, modele experimentale, modele functionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementari si planuri tehnice noi sau perfectionate realizate in cadrul programelor nationale sau comandate de beneficiar
Total punctaj cap 5 = 90 puncte

6. Prestigiul profesional

6.1. Membri (incluzand statutul de recenzor) in colectivele de redactie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse in baze de date internationale) sau in colective editoriale ale unor edituri internationale recunoscute
6.1.1. Numar de prezente x20 = 0
6.2. Membri in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national categoria B in clasificarea CNCSIS

6.2.1. Numar de prezente x10 = 1x10 = 10 puncte

(Revista Romana de Reumatologie: prof. Dr. Rodica Chirieac, sef lucrari dr. Codrina Ancuta, sef lucrari dr. Elena Rezus)

 

6.3. Premii internationale obtinute printr-un proces de selectie
Numar premii x 20 = 0 puncte
6.4. Premii nationale ale Academiei Romane
Numar de premii x 20 = 0
6.5. Conducatori de doctorat, membrii ai unitatii de cercetare
Numar conducatori x10 = 10 puncte
6.6. Numar de doctori in stiinta, membri ai unitatii de cercetare
Numar de doctori in stiinta x10 = 10 puncte

Total punctaj cap 6 = 30 puncte

Total punctaj cap 4 + cap 5 + cap 6 = 332.29 puncte

7. Venituri realizate prin contracte de cercetare in domeniul pentru care se face evaluarea:

7.1. Numarul si valoarea contractelor de cercetare internationale finantate din fonduri publice (defalcate pe ani si valoarea totala in euro)
7.2. Numarul si valoarea contractelor de cercetare internationale finantate din fonduri private
Programul/Proiectul Perioada
Studiu multicentric, randomizat, dublu orb, placebo-controlat asupra tolerabilitatii gastro-intestinale a combinatiei terapeutice diclofanac-misoprostol (ArthrotecR) la pacienti cu atroza de genunchi - studiu de faza III; 1998-1999
Studiu multicentric, randomizat, asupra tolerabilitatii Tramadol la pacienti cu atroza de genunchi - studiu de faza III; Parexel International 2003-2004
A phase II, randomized, double -blind study to evaluate the effects of MEDI-522, a humanized monoclonal antibody to integrin alpha V beta 3 on disease activity and progression of joint damage in patients with active rheumatoid arthritis sub-optimally responding to methotrexat; protocol: MI-CP100; contract cu PSI Pharma Support Romania SRL; sponsor Medimmune 2003-2004
Effects of Arzoxifene on verterbral fracture incidence and on invasive breast cancer incidence in postmenopausal; women with osteoporosis or with low bone density (protocol H 4Z-MC-GJAD), contract Quintiles Romania; Sponsor Ely Lilly and Company 2004-2009
A two-arm study comparing the analgesic efficacy and safety of Tramadol HCl once-a-day versus placebo for the treatment of pain due to osteoarthritis of the knee - studiu de faza III; protocol MDT3-005; Parexel International 2005-2006
A randomized double-blind, placebo-controlled, parallel group, ascending dose study to assess the activity, safety and tolerability of 2 doses of AZD9056 for 4 weeks in patients with active rheumatoid arthritis receiving methotrexate and/or sulphasalazine - studiu faza II; luni; protocol: D1520C05287; contract cu Parexel International srl; sponsor Astra Zeneca; 2005
A randomized, phase 3, controlled, double-blind, parallel-group, multicenter study to evaluate the safety and efficacy of rituximab in combination with methotrexat compared to MTX alone, in methotrexat -na"ive patients with active rheumatoid arthritis - protocol WA 17047/U3373G; contract cu Parexel International; sponsor Hoffmann-LaRoche Ltd; 2006-2009
A phase 2 multicenter randomized double-blind placebo-controlled parallel-group dose finding study of the safety and efficacy of daily CF101 administered orally when added to weekly methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis, contract Pharm Olam International; sponsor Can-fite Bio-Pharma Ltd; 2006-2007
Efficacy and safety of FASU1 versus FASU2 in a 180 day study treatment in patients with osteoarthritis of the knee (P1-0205); contract CRC, sponsor Laboratoires Expascience 2006-2007
Duloxetine 60 to 120mg versus placebo in the treatment of patients with Osteoarthritis knee pain, protocol F1J-MC-HMEP; sponsor Eli Lilly Romania SRL 2006-2007
A randomized, double-blind- with open Comparator Etanercept limb, Placebo-Controlled, Phase IIb, Multicenter Sudy to Evaluate the Efficacy of 4 Doses of AZD9056 administered for 6 month on the signs and symptoms of Rheumatoid Arthritis in patients with Active disease receiving background Methotrexat or Sulphasalazine - study D1520C00001; contract cu Verum Trialuri Clinice Ro; sponsor: Astra Zeneca; 2007-2008
recrutare
Activity and safety of oral administration of SSR150106XB for the reduction of inflammation in patients with active rheumathoid arthritis: A 4 week , multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled parallel group study of 90 ?g adminisred once daily and 90?g once every other day;; contract I3 research; protocol ACT5488; sponsor Sanofi-Aventis 2007-2008
recrutare
A randomized, multicenter, international open label study of infliximab plus methotrexat versus methotrexat alone for the treatment of MTX na"ive subjects with active psoriatic arthritis (P04422); contract, sponsor Schering Plough Central East AG; 2007-2008
recrutare incheiata
A randomized, double-blind, placebo-controlled, three-arm, parallel -group, multicenter, multinational safety and efficacy trial of 300mg and 900mg of abetimus sodium in systemic lupus erythematosus SLE) patients with a history of renal disease, protocol LJP 394-90-14; contract Pharm Olam International; sponsor La Jolla Pharmaceutical Company 2007-2008
recrutare incheiata
A randomized, double-blind, placebo controlled, parallel-group, multicenter study to Evaluate The Efficacy and Safety of Two Doses of Ocrelizumab in Patients with WHO or ISN Class III or IV Nephritis Due To Systemic Lupus Erythematosus; contract Quintiles Romania; sponsor F Hoffman-La Roche/Genetech Inc., 2007
nu se recruteaza inca
A randomized, Double-Blind, Placebo Controlled, Parallel-Group, Multicenter Study To Evaluate The Efficacy and Safety of Two Doses of Ocrelizumab in Patients With Active Systemic Lupus Erythematosus; contract Quintiles Romania; sponsor F Hoffmann-La Roche Ltd/Genetech Inc., 2007
nu se recruteaza inca
A long-term, open - label follow -up study of CP-690, 550, a moderately selective JANUS-KINASE-3 INHIBITOR, for treatment of rheumatoid arthritis; contract 2007; sponsor Pfizer 24 noiembrie 2007
nu se recruteaza inca
7.3. Numarul si valoarea contractelor de cercetare nationale finantate din fonduri publice (vor fi prezentate pe tipuri de programe (PNCDI, CEEX, granturi; valorile contractelor vor fi defalcate pe ani)
7.4. Numarul si valoarea contractelor de cercetare nationale finantate din fonduri private
7.5. Alte surse:

7.bis: Venituri realizate din activitati economice (servicii, microproductie)

An Venituri proprii (din contractele cu Casele De Asigurari si Activitati Cercetare) Clinica Reumatologie
2006 3.158.358 RON
2005 2.837.278 RON
2004 2.718.147 RON

8. Resursa umana de cercetare

9. Infrastructura de cercetare dezvoltare

9.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare
9.2. Lista echipamentelor performante achizitionate in ultimii 10 ani:

 

Anexa 4. 1.

LISTA LUCRARILOR STIINTIFICE PUBLCATE IN REVISTE ISI - 4

Lucrari citate reviste ISI - 2

Citari in baze de date internationale - 20

Anexa 5.1. - LISTA LUCRARI IN REVISTE COTATE CNCSIS

18 lucrari in extenso

2007:

2006:

2005:

Anexa 5.2. - CONFERINTE INTERNATIONALE

Nr. Crt. Comunicarea Conferinta Autor
1 The profile of the romanian patient with ankylosing spondylitis and the impact of the disease on quality of life EULAR Congress Berlin jun 2004 Chirieac R.
2 Low healthcare resource use associates high disease activity and disability in Romanian ankylosing spondylitis patients: a comparison with patients from western European countries EULAR Congress Berlin jun 2004 Chirieac R.
 • partener in 17 studii clinice multicentrice randomizate faza II-IV, dublu-orb, placebo-controlate
  1. Carasevici V, Chiriac R.
   • [Socioeconomic implications of lumbar discopathies]
   • Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1986 Jan-Mar;90(1):187-9. Romanian. No abstract available.
   • PMID: 3764172 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  2. Gogalniceanu D, Trandafir V, Chiriac R, Gogalniceanu P.
   • [Temporomandibular joint ankylosis. A possible complication in juvenile psoriatic rheumatism.]
   • Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2005 Jul-Sep;109(3):652-9.
   • PMID: 16607767 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  3. Chiriac R, Rezus E, Florica B, Chiriac C, Bucur B, Mancas G, Palamaru I.
   • [The antioxidant systems in rheumatoid polyarthritis]
   • Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1996 Jul-Dec;100(3-4):79-83. Romanian.
   • PMID: 9455440 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  4. Chiriac R, Mutica M, Nacu C, Cardei M.
   • [The forefoot in ankylosing spondylitis]
   • Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1995 Jul-Dec;99(3-4):261-3. Romanian. No abstract available.
   • PMID: 9455381 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  5. Constantiniu S, Naciu C, Romaniuc A, Chiriac R, Ionescu G, Balau C, Mutica M, Toniuc I, Buzdugan I.
   • Serological diagnosis in human Yersinia infections.
   • Roum Arch Microbiol Immunol. 1992 Oct-Dec;51(4):225-32.
   • PMID: 1304827 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  6. Bulau C, Chiriac R, Popovici N, Munteanu M.
   • [Reflex sympathetic algodystrophy--the therapeutic options]
   • Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1990 Oct-Dec;94(3-4):635-7. Romanian.
   • PMID: 2131566 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  7. Constantiniu S, Chiriac R, Popovici N.
   • Presence of Yersinia specific antibodies in hospitalized patients with arthritis and Reiter syndrome.
   • Arch Roum Pathol Exp Microbiol. 1989 Oct-Dec;48(4):341-6.
   • PMID: 2520672 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  8. Bulau C, Chiriac R, Munteanu M, Dima A.
   • [Functional recuperation after femoral osteotomies]
   • Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1989 Jan-Mar;93(1):121-3. Romanian.
   • PMID: 2814015 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  9. Straton A, Straton C, Turcu T, Dimitriu SM, Ripeanu E, Beldiman N, Chiriac R, Popovici N.
   • [Enteral and articular infections with Yersinia enterocolitica in relation to the possible source of the infection]
   • Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1988 Jul-Sep;92(3):531-5. Romanian. No abstract available.
   • PMID: 3249868 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  10. Nastasa V, Cuciureanu R, Voitcu M, Sirghie E, Mindreci I, Chiriac R.
   • [The physicochemical composition of mineral waters of the territory of Moldavia used therapeutically]
   • Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1988 Apr-Jun;92(2):321-5. Romanian. No abstract available.
   • PMID: 3187240 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  11. Carasevici V, Chiriac R, Nacu C, Munteanu M, Mihoci A.
   • [The role of carbon dioxide therapy in the recuperative treatment of arteritis]
   • Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1987 Oct-Dec;91(4):755-7. Romanian. No abstract available.
   • PMID: 3133733 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  12. Bulau C, Chiriac R, Munteanu M, Popovici N.
   • [Rheumatoid polyarthritis with onset after the age of 60]
   • Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1987 Jul-Sep;91(3):529-31. Romanian. No abstract available.
   • PMID: 3445053 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  13. Carasievici V, Chiriac R, Adrian V, Braier R, Popovici N, Munteanu M, Bulau C.
   • [Action and mode of administration of carbon dioxide by the parenteral route in rheumatic conditions]
   • Rev Med Interna Neurol Psihiatr Neurochir Dermatovenerol Med Interna. 1985 Nov-Dec;37(6):557-60. Romanian. No abstract available.
   • PMID: 2871614 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  14. Carasievici V, Chiriac R, Braier R, Popovici N, Munteanu M, Nacu C.
   • [Ankylopoietic spondylitis in women]
   • Rev Med Interna Neurol Psihiatr Neurochir Dermatovenerol Med Interna. 1985 Sep-Oct;37(5):435-40. Romanian. No abstract available.
   • PMID: 2868507 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  15. ... , M Voitcu, E Sirghie, I Mindreci, R Chiriac
   • [The physicochemical composition of mineral waters of the territory of Moldavia used therapeutically]
   • - Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi, 1988 - ncbi.nlm.nih.gov
   • Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1988 Apr-Jun;92(2):321-5
  16. S Constantiniu, R Chiriac, in Popovici - Romanian Archives of Microbiology and Immunology, ...
   • Presence of Yersinia specific antibodies in hospitalized patients with arthritis and Reiter syndrome... 1989 - csa.com
   • Presence of Yersinia specific antibodies in hospitalized patients with arthritis and Reiter syndrome. 48:44, 341-346, 1989.
  17. C ANCUTA, R CHIRIEAC, E ANCUTA, C IORDACHE, C TACU
   • Bone mineral density and anti-TNF-alpha therapy in rheumatoid arthritis: Abstract Number: P269
   • - APLAR Journal of Rheumatology, 2006 - pt.wkhealth.com
  18. E Rezus, C Rezus, A Rascanu, R Barzoi, C Rodica
   • Corticosteroid resistance thrombocytopenia in the connective tissue disorders and vasculitis
   • Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi, 2006 - ncbi.nlm.nih.gov
  • Proiect CNCSIS Platforma de Cercetari fiziofarmacologice si clinice asupra mecanismelor durerii non-oncologice si oncologice - Cod CNCSIS nr 68; Contract nr 11 din 15.09.2006; costul proiectului 3.780.000 RON
  • dr. Rodica Chirieac - prof. univ dr, UMF "Gr. T. Popa" Iasi, medic primar Reumatologie; medic primar Recuperare, Medicina Fizica, Balneologie, doctor in medicina; conducator de doctorat (4 lucrari in derulare; doctoranzii au absolvit si masteratul)
  • dr. Codrina Ancuta – sef lucrari, UMF "Gr. T. Popa" Iasi, medic primar Reumatologie; medic specialist Recuperare, Medicina Fizica, Balneologie, doctor in medicina;
  • dr. Elena Rezus - sef lucrari, UMF "Gr. T. Popa" Iasi, medic primar Reumatologie; medic specialist Recuperare, Medicina Fizica, Balneologie, doctor in medicina;
  • dr. Cristina Tacu – asist. Univ., UMF "Gr. T. Popa" Iasi, medic specialist Reumatologie; doctorand, din 2007
  • dr. Cristina Pomarleanu (Munteanu) – prep univ, UMF "Gr. T. Popa" Iasi, medic specialist Reumatologie; din 2007
  • Echograf 3D color musculo-schelatal - TF Sonic Tellus UF-750XT 10.000 EURO
  • Laptop HP Compaq 6715B +PT-LB 51NTE - LCD Proiector - 11500 RON
  • PC Fujitsu Siemens + imprimanta Lexmark
  • Hologic QDR 1000W - donatie
  • ECG - 5000 EURO
  • Vicon MX System cu 6 MX3+ camere incluzand o licenta software, obiecte de calibrare, cablurile de interconectare, MXUltranet. Near Infra Red Strobes. Lentile la alegere pentru optimizarea volumului (6mm or 8.5mm) - 55 000EURO
  • 1. C. Ancuta, Rodica Chirieac, E., Ancuta, C. Iordache, C, Tacu, C. Belibou - Changes in bone mineral density during anti-TNF alpha therapy in rheumatoid arthritis patients, Calcified Tissue International. Volume 80, supplement 1, pp S1-S192, 2007: IF=2.487 [2007]
  • 2. F. Burch, R. Fishman, N. Messina, B. Corser, F. Radulescu, A. Sarbu, M. Craciun-Nicodin, Rodica Chirieac, A. Beaulieu, J. Rodrigues, A Comparison of the Analgesic Efficacy of Tramadol Contramid OAD Versus Placebo in Patients with Pain Due to Osteoarthritis. Journal of Pain and Symptom Management, Volume 34, Issue 3, Pages 328-338, IF= 2.437 [2006]
  • 3. Codrina Ancuta, Rodica Chirieac, E. Ancuta, Cristina. Tacu, Cristina Munteanu, Mihaela Muscalu - Rheumatoid myositis: the value of magnetic resonance imaging in the detection of muscle involvement, Ann Rheum Dis, 2005, 64, suppl III: 380, IF = 5.767 [2005]
  • 4. Codrina Ancuta, Rodica Chiriac, E. Ancuta, Cristina Munteanu, Cristina Iordache, M. Ceausu, Mihaela Muscalu - Immunohistochemical study of skeletal muscle in rheumatoid myositis, Ann Rheum Dis 2005, 64, suppl. III, 167; IF = 5.767 [2005]
  • 1. Codrina Ancuta, Rodica Chiriac, E. Ancuta, Cristina Tacu, Luana Macovei, Cristina Iordache, Georgiana Nita, Codruta Belibou - Effects of anti-tumor necrosis factor therapy on cardio-vascular risk factors in patients with active rheumatoid arthritis; Ann Rheum Dis 2007, 66 (suppl II): 597; IF = 5.767
  • 2. C. Ancuta , R. Chirieac , E. Ancuta , C. Tacu , C. Iordache , C. Munteanu, L. Macovei, G. Nita - Bone mineral density and anti-TNF alpha therapy in RA, Ann Rheum Dis 2006;65(Suppl II):642 ; IF = 5.767
  • 1. Codrina Ancuta, Rodica Chiriac si colab - Efectele terapiei biologice asupra profilului lipidic si riscului cardiovascular la pacienti cu AR activa, Revista medico-chirurgicala a SMN Iasi inclusa index Medicus, Medline, CNCSIS, 2007, 111, supl 2, ISSN-0048-7848, nr.1: 247-251
  • 2. Codrina Ancuta, Rodica Chiriac si colab - Switching-ul infliximab adalimumab la pacienti cu AR activa, Revista medico-chirurgicala a SMN Iasi inclusa index Medicus, Medline, CNCSIS, 2007, 111, supl 2, ISSN-0048-7848, nr.1: 252-255
  • 3. Cristina Iordache, Codrina Ancuta, Rodica Chirieac - Consideratii clinico-imagistice in artroza ATM, Revista medico-chirurgicala a SMN Iasi inclusa index Medicus, Medline, CNCSIS, 2007, 111, supl 2, ISSN-0048-7848, nr.1: 376-380
  • 4. Codrina Ancuta, Rodica Chirieac, E. Ancuta, C. Munteanu, C. Tacu, L. Macovei, G. Nita - Anticorpii antiADN dublu catenar si terapia cu infliximab, Rev Med Chir Soc Med Iasi 2006, 1102, supl 1: 189-193
  • 5. Rodica Chirieac, Codrina Ancuta - Aspecte imunopatogenice in poliartrita reumatoida, Rev Med Chir Soc Med Iasi 2006, 1102, supl 1: 285-288
  • 6. Rodica Chirieac, Codrina Ancuta, C Munteanu, C Tacu, L Macovei - Recuperarea in afectiunile musculo-scheletatale, Rev Med Chir Soc Med Iasi 2006, 1102, supl 1: 289-291
  • 7. Rodica Chirieac, Codrina Ancuta, C Tacu - Strategii si metode in medicina fizica si recuperarea medicala a aparatului musculo-scheletal, Rev Med Chir Soc Med Iasi 2006, 1102, supl 1: 292- 295
  • 8. Elena Rezus, C. Rezus, Anca Rascanu, Raluca Barzoi, Mariana Buruiana, Maria Enea, Rodica Chirieac - Semnificatia dinamicii anticorpilor antipeptid ciclic citrulinat in poliartita reumatoida, Revista Romana de Reumatologie 2006, vol. XV (serie noua). Nr.2-3, 79-82
  • 9. Elena Rezus, C. Rezus, Anca Rascanu, Raluca Barzoi, Rodica Chiriac - Trombocitopenii corticorezistente in bolile tesutului vasculo-conjunctiv, Revista Medico-Chirurgicala Soc. Med. Nat.,2006; 110/1:267-274
  • 10. Elena Rezus, Anca Rascanu, Raluca Barzoi, Anca Bondar, Rodica Chirieac - Eficienta tratamentului intraarticular cu acid hialuronic in gonartroza, Revista Medico-Chirurgicala Soc. Med. Nat.,2006; 110/2 supl.1:490-494
  • 11. Elena Rezus, Codrina Ancuta, I. Anton, Rodica Chirieac - Tehnici de crestere a amplitudinii articulare - stretching, Revista Medico-Chirurgicala Soc. Med. Nat.,2006; 110/2 supl.1:495-497
  • 12. Codrina. Ancuta, C. Munteanu, C. Tacu, L. Macovei, G. Nita, O. Paraschiv, Rodica Chiriac - Policondrita primitiva recidivanta, Revista Romana de Reumatologie 2005, XIV (serie noua), 1: 51-55, ISSN 1223-1770, ed. Med Amaltea (rev recunoscuta CNISIS)
  • 13. Codrina Ancuta, Rodica Chiriac, E.Ancuta, Cristina Munteanu, Cristina Tacu, Georgiana Nita, Luana Macovei - Rolul anticorpilor anti-citrulina in poliartrita reumatoida, Revista Medico-Chirurgicala a " Societatii de Medici si Naturalisti" Iasi, 2005, 109, 1 (supl 1); ISSN: 0048-7848 (rev recunoscuta CNISIS, indexare Medline, inclusa INDEX MEDICUS)
  • 14. Codrina Ancuta, Rodica Chiriac, E.Ancuta, Cristina Munteanu, Cristina Tacu, Oana Paraschiv, Georgiana Strugariu, Georgiana Nita - Tehnicile de facilitare neuro-musculara, Revista Medico-Chirurgicala a " Societatii de Medici si Naturalisti" Iasi, 2005, 109, 1 (supl 1): ; ISSN: 0048-7848 (rev recunoscuta CNISIS, indexare Medline, inclusa INDEX MEDICUS)
  • 15. Rodica Chiriac, Codrina Ancuta, E.Ancuta, Cristina Munteanu, Cristina Tacu, Luana Macovei, Georgiana Nita - Echilibrul, component esential al recuperarii neuro-musculo-articulare, Revista Medico-Chirurgicala a " Societatii de Medici si Naturalisti" Iasi, 2005, 109, 1 (supl 1): ; ISSN: 0048-7848 (rev recunoscuta CNISIS, indexare Medline, inclusa INDEX MEDICUS)
  • 16. Cristina Tacu, Gabriela Rusu, Dana Balcu, Elena Gheorghiu, Codrina Ancuta, Luana Macovei, Cristina Munteanu, Raluca Serban, Rodica Chiriac - Metoda Bobath-principii, indicatii si metode de aplicare, Revista Medico-Chirurgicala a " Societatii de Medici si Naturalisti" Iasi, 2005, 109, 1 (supl 1): ; ISSN: 0048-7848 (rev recunoscuta CNISIS, indexare Medline, inclusa INDEX MEDICUS)
  • 17. Elena Rezus, C.Rezus, Laura Alexa, Anca Rascanu, Marian Buruiana, Rodica Chiriac - Cai si centri nervosi ai proprioceptiei si controlul motricitatii; implicatii terapeutice, Revista Medico-Chirurgicala Soc. Med. Nat.,Supliment, 2005; 109/1,supl.1: 437-439
  • 18. Gogalniceanu D, Trandafir V, Chiriac R, Gogalniceanu P. - Temporomandibular joint ankylosis. A possible complication in juvenile psoriatic rheumatism. - Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2005 Jul-Sep;109(3):652-9; PMID: 16607767 [PubMed - indexed for MEDLINE]
(0 votes)1985 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie